Cizojazyčná školka Firlefanz & Wirbelwind

Home / Naše denní centrum

Aktivity rodičů

Spolupráce

Velký význam přikládáme dobré spolupráci s rodiči. Jsme vděčni za všechny podněty, kritiku i pochvalu, abychom mohli neustále zlepšovat naši práci. Dáváme vám k tomu příležitost na rodičovských večerech, během konzultačních hodin pro rodiče nebo v rámci dotazníků.

Rodiče mají v naší školce řadu příležitostí, jak se aktivně zapojit. Ať už jako zástupce rodičů nebo člen rady rodičů - angažovanost je vždy žádoucí a ukazuje, jak je pro vás "jeho" školka důležitá. Samozřejmě také rádi uvítáme podporu při slavnostech a oslavách v podobě praktické pomoci, peněžních či věcných darů, pomoci při práci nebo vašich nápadů a inspirací. Prosíme, kontaktujte nás!

Jazyková rozmanitost

Naše webové stránky překládáme pomocí rozšíření, které vytváří automatický překlad pomocí nejmodernějšího softwaru.

Z tohoto důvodu nemůžeme zaručit dokonalý a bezchybný překlad.